مدیر مسئول روزنامه ورزشی گل مجرم شناخته شد

 • مدیر مسئول روزنامه ورزشی گل مجرم شناخته شد
  دبیر هیأت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: مدیر مسئول روزنامه ورزشی گل مجرم شناخته شد.
  خبرگزاری فارس: مدیر مسئول روزنامه ورزشی گل مجرم شناخته شد

  به گزارش فارس، علی اکبر کسائیان گفت: در جلسه روز گذشته دادگاه مطبوعات که در شعبه 6 دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی مدیر خراسانی برگزار شد، پرونده روزنامه ورزشی گل و هفته‌نامه پنجره بررسی شد.

  دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات افزود: مدیر مسئول روزنامه ورزشی گل به اتهام نشر مطالب خلاف واقع به قصد اضرار به غیر مجرم شناخته شد، همچنین هیئت منصفه دادگاه مطبوعات متهم را مستحق تخفیف ندانست.

  وی ادامه داد: در مورد هفته‌نامه پنجره نیز به علت عدم حضور مدیر مسئول و غیبت موجه از جلسه دادگاه با استمهال پرونده موافقت و رسیدگی به آن به آینده موکول شد.

  به گزارش فارس، جلسات دادگاه مطبوعات هر هفته روزهای یکشنبه برگزار می‌شود.